1. Uczestnictwo w Kursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Studia.
2. BKF zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie;
3. Kurs zawiera określoną liczbę lekcji i odbywa się w ustalonych przez BKF dniach oraz godzinach. Nie ma możliwości zmiany terminu kursu;
4. Cena kursu ustalana jest przez BKF. Jedynie rezerwacja potwierdzona wpłatą całej kwoty (w recepcji Studia, bądź przelewem na konto) zapewnia miejsce w grupie. Decyzja o ewentualnych zaliczkach zależy od studia i ustalana jest indywidualnie. Na kurs zapisujemy się e-mailowo, telefonicznie bądź przez fanpage BKF.
5. Z Kursu można zrezygnować najpóźniej 5 dni przed pierwszymi zajęciami by otrzymać zwrot. Po terminie – BKF nie zwraca wpłaty za kurs;
6. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, BKF nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności, w terminie wyznaczonym przez BKF. Kolejne nieobecności przepadają – bez względu na przyczynę. BKF nie honoruje zwolnień lekarskich itp.
7. W trakcie odbywania się kursu nie ma możliwości odstąpienia miejsca w grupie innej osobie;
8. Grupa liczy określoną przez BKF liczbę osób. Jeśli na kurs zebrała się zbyt mała ilość osób – organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub przełożenia daty startu;
9. Uczestnik zapisując się na Kurs jest świadomy swojego stanu zdrowia i zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń BKF nie odpowiada za zaistniała sytuację.
10. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie BKF oraz przez instruktora BKF;
11. O ostatecznym terminie rozpoczęcia zajęć Kursu – BKF informuje wyłącznie osoby posiadające opłacone miejsca w grupie;
12. BKF nie honoruje kart partnerskich typu: Multisport / Fit Profit/ Fit Sport / Fit Flex / Ok System.
13. Z oferty wybranych Kursów mogą korzystać osoby posiadające nieaktywne i aktywne karnety BKF. Kurs opłacany jest osobno – jednorazowo i nie wiąże się z wykupionymi karnetami BKF.
14. Każdy rodzaj Kursu wymaga osobnego opłacenia.

INFORMACJE OGÓLNE:

Uczestnik zajęć prowadzonych w BKF wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez BKF i jego patronów.
Uczestnik zajęć oraz imprez organizowanych w BKF wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w internecie – stronie internetowej BKF, portalach społecznościowych BKF itd. Udostępnione zdjęcia są wrzucone do internetu nieodwracalnie.
Uczestnik zajęć BKF wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BKF, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.